واحد بازرگانی با هدف بازاریابی و فروش محصولات شرکت در ایران و سایر کشورها فعالیت می کند. این واحد در واقع حلقه ارتباطی فروش شرکت با محیط بیرون از کارخانه در داخل و خارج از ایران جهت عرضه و معرفی محصولات می باشد.

با توجه به کیفیت محصولات شرکت قادر است در زمینه صادرات فعالیت داشته باشد. به همین منظور با ایجاد همکاری دفاتری در کشورهای چین و ترکیه تغییرات بازارهای بین المللی را رصد نموده و وضعیت رقبا و واردکنندگان و مشتریان خود را مدام بررسی می نماید. لذا با همکاری یک سیستم بازرگانی قوی داخلی و خارجی خطاها در برنامه ریزی تولید را به حداقل رسانده و محصول را مطابق با سلیقه های جهانی ارائه می کند.

پاسخگویی شرکت نسبت به محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی مهمترین هدف این واحد به شمار می رود.

بازرگانی داخلی

بازرگانی خارجی

سفارش خرید