تحقیق و توسعه:

واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی طاها به عنوان قلب تپنده شرکت با بکارگیری پرسنل مجرب و دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته، با ارائه فرمولاسیون¬ ها و روش های جدید آنالیز در راستای اهداف شرکت در جهت دستیابی به محصولات با کیفیت، متنوع و مورد نیاز بازار گام برمی دارد.
پیش فرمولاسیون و فرمولاسیون، ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت ورود محصولات جدید به فهرست دارویی و اصلاح فرمولاسیون تولیدات جاری شرکت به منظور بهبود کیفیت محصولات از مهترین وظایف این واحد می باشد. در صورت بروز مشکل در تولید هر یک از محصولات جاری شرکت، موضوع جهت بررسی و حل مشکل به واحد تحقیق و توسعه ارجاع داده می شود. این واحد در جهت بهبود مستمر کیفیت و بکارگیری تکنولوژی های جدید در تولید محصولات جاری استقرار یافته است.