• کنترل کیفیت:
  آزمایشگاه کنترل کیفیت دارویی شرکت داروسازی طاها شامل بخش های زیر می باشد:آزمایشگاه شیمی تجزیه کلاسیک
  آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
  آزمایشگاه میکروبیولوژی
  آزمایشگاه کنترل حین تولید
  آزمایشگاه پایداری
  بخش مستنداتکنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات و لوازم بسته‌بندی بر اساس دستورالعمل های معتبر برگرفته شده از جدیدترین مراجع معتبر دارویی مانند EP،  BP و USP بر عهده  آزمایشگاه شیمی واحد کنترل کیفیت می‌باشد.
  مسئولیت کنترل شرایط محیطی و میکروبی بخش های مختلف تولید نظیر کنترل میکروبی آب، پرسنل، مواد اولیه، تجهیزات بسته بندی و محصولات با بهره گیری از آخرین روش های فارماکوپه بر عهده آزمایشگاه میکروبی می باشد.

  آزمایشگاه کنترل حین تولید مسئولیت نظارت و کنترل کلیه بخش های تولید، از قسمت توزین مواد اولیه تا بسته بندی نهایی محصول  را دارا است.
  کنترل پایداری تمام محصولات تولیدی تا یکسال پس از تاریخ انقضاء به صورت ادواری و با دسته بندی منظم توسط آزمایشگاه پایداری صورت می گیرد.
  بخش مستندات آزمایشگاه کنترل کیفیت دارویی، مسئولیت استانداردسازی روش‌های آزمون و به روز رسانی آن‌ها را بر اساس جدیدترین ویرایش منابع عهده‌دار می‌باشد.
  حضور کارکنان متخصص و آموزش‌دیده از نقاط قوت آزمایشگاه کنترل کیفیت دارویی است که این واحد را قادر به انجام کلیه آزمایش‌ها بر اساس آخرین ویرایش مراجع معتبر داروسازی می‌نماید.
  آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت دارویی شرکت داروسازی طاها با پیشرفته‌ترین امکانات جهت  تمامی آزمایش‌های لازم تجهیز شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می توان به دستگاه های HPLC، GC، کارل فیشر و پلاریمتر و … اشاره کرد.