محصولات داروسازی طاها تولیدکننده API و مواد موثره دارویی

شرکت سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاها با هدف تامین نیاز کشور در زمینه مولکول های هورمونی شکل گرفت و امروزه مفتخر است به عنوان اولین و بزرگترین واحد تولید کننده مواد دارویی موثره Active Pharmaceutical Ingredients APIs هورمونی فعالیت خود را از سال ۹۵ با تولید مولکول پروژسترون آغاز کرده است. در حال حاضر تولید مولکول های بتامتازون والرات و مدروکسی پروژسترون استات را آغاز کرده است.

امید است در آینده نزدیک با هدف توسعه صادرات بتواند نقش مهمی در صادرات مواد موثره دارویی هورمونی ایفا نماید.
تولید ماده موثره پرگابالین از محصولات آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاها می باشد.
تولید مواد موثره دامی تزریقی و خوراکی از دیگر اهداف توسعه ای شرکت داروسازی طاها می باشد.

 

مواد موثر دارویی

محصولات نهایی دارو

طرح های آینده