شرکت داروسازی طاها در هیئت مدیره خود پنج عضو ثابت دارد.

فرامرز اختراعی (مهندسی شیمی)

 

فرامرز اختراعی
(مهندسی شیمی)

فرشته صادقی نور (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی)

فرشته صادقی نور

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی)

سید مجتبی باقرزاده خسروشاهی ( دکترای حقوق)

سید مجتبی باقرزاده خسروشاهی

( دکترای حقوق)

بهزاد سویزی ( دکترای داروسازی)

بهزاد سویزی

( دکترای داروسازی)

مجید غایبی ( کارشناسی فقه و حقوق)

مجید غایبی

( کارشناسی فقه و حقوق)

بازرس شرکت علی آذرآیین ( دکترای مدیریت کسب و کار)

بازرس شرکت علی آذرآیین

( دکترای مدیریت کسب و کار)

همچنین مدیران شرکت در بخش ها و دپارتمان های مختلف به شرح ذیل می باشند:

  • فرشته صادقی نور ( کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی ) مدیر عامل
  • علی دسترس ( کارشناسی ارشد ریاضی) قائم مقام
  • علی بهروزی فر( کارشناسی ارشد حسابداری) معاونت پشتيباني
  • محسن صادقی نور ( کارشناسی ارشد بازرگانی) معاونت بازرگانی
  • محمدرضا شریفان ( کارشناسی ارشد برق) مدیر برق
  • سید مهدی حسینی ( کاردانی مکانیک) مدیر مکانیک
  • فرزاد دولت آبادي (مسئول فني QA)
  • سعید برزویی ( کارشناسی مهندسی شیمی) معاونت تولید
  • مجید قاسمي کوچ (تحقيق و توسعه)
  • مرضیه فصيحي (كنترل كيفيت)