شرکت داروسازی طاها در هیئت مدیره خود پنج عضو ثابت دارد

فرامرز اختراعی

مهندسی شیمی

فرشته صادقی نور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

سید مجتبی باقرزاده خسروشاهی

دکترای حقوق

بهزاد سویزی

دکترای داروسازی

مجید غایبی

کارشناسی فقه و حقوق

بازرس شرکت : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تیم اجرایی شرکت داروسازی طاها

فرشته صادقی نور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

سمت : مدیر عامل

علی دسترس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی

سمت : قائم مقام مدیرعامل

محسن صادقی نور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بازرگانی

سمت : مدیر بازرگانی

علی بهروزی فر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

سمت : مدیر مالی

مجید قاسمی کوچ

مدرک تحصیلی : دکترای نانوشیمی

سمت : مدیر تحقیق و توسعه

رضا نودهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سمت : مدیر تولید محصول نهایی

سعید برزویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی

سمت : مدیر تولید ماده موثره

فرزاد دولت آبادي

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی آلی

سمت : مسئول فنی API